Mali Cene dizela, litar, 20-maj-2024

Mali Cene dizela
Litar Galon
 XOF 800.000 3,028.328
 USD 1.328 5.027
 EUR 1.223 4.630
Mali: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 800 (CFA Franc (west)). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 752.95 CFA Franc (west). Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene dizela, 20-maj-2024
(litar, CFA Franc (west))
2.510
3.447
18.692
128.924
130.103
141.682
171.966
184.742
225.785
276.052
283.529
286.017
287.789
324.523
339.180
387.732
391.537
394.972
396.167
403.988
426.835
435.323
436.240
441.936
474.794
499.965
500.476
503.052
503.587
516.257
520.701
526.887
529.174
550.279
559.477
568.848
569.860
573.808
577.416
588.955
592.832
592.940
595.957
598.805
600.865
603.073
604.820
607.624
609.366
610.811
618.063
621.140
624.689
638.234
639.774
657.366
660.099
664.546
668.813
675.000
675.943
690.451
691.306
692.665
694.099
696.324
696.694
698.357
700.000
708.120
708.246
711.792
714.455
714.912
715.000
715.017
720.249
720.827
726.065
726.246
734.066
738.388
740.869
741.287
742.038
752.477
755.000
755.221
755.709
756.678
759.953
763.861
770.593
775.658
777.689
778.047
782.879
791.328
796.748
800.000
809.264
810.152
820.544
821.931
826.284
830.657
835.459
838.014
838.558
840.698
845.089
845.632
847.320
848.476
850.000
860.280
867.664
871.072
871.769
885.968
887.114
918.509
922.126
945.333
946.912
950.238
954.184
956.133
970.914
977.061
977.175
991.449
1000.151
1005.183
1005.855
1014.993
1020.224
1022.186
1024.148
1025.077
1028.619
1029.700
1035.794
1044.422
1048.869
1049.203
1073.852
1082.354
1111.129
1114.922
1122.254
1124.335
1132.057
1135.981
1136.439
1138.562
1160.963
1176.568
1195.529
1196.184
1200.105
1267.578
1290.789
1302.912
1347.202
1379.919
1391.140
1844.984
0
461.2
922.5
1383.7
1844.98
This site uses cookies.
Learn more here


OK