Mali Cene dizela, litar, 20-mart-2023

Mali Cene dizela
Litar Galon
 XOF 864.000 3,270.594
 USD 1.420 5.375
 EUR 1.318 4.989
Mali: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 864 (CFA Franc (west)). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 780.25 CFA Franc (west). Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *.
Cene dizela, 20-mart-2023
(litar, CFA Franc (west))
6.501
9.645
18.993
121.482
130.240
142.738
162.755
228.294
235.171
281.349
286.392
290.501
292.556
302.309
318.164
328.100
342.652
395.431
407.830
428.935
455.749
502.918
518.638
520.299
550.737
582.414
585.004
588.333
593.081
594.919
599.921
605.476
619.229
620.085
631.746
631.811
633.202
636.386
636.650
637.741
639.013
645.001
645.600
648.115
649.851
650.354
652.695
652.820
655.000
658.686
658.716
663.983
664.911
672.826
675.000
678.387
678.501
685.307
687.859
693.585
694.896
695.820
696.491
700.000
702.389
705.782
713.612
714.270
719.011
720.004
722.489
724.345
726.666
732.793
740.056
743.914
749.222
749.438
752.684
755.000
760.649
761.343
763.123
765.799
767.785
770.984
775.000
780.056
783.092
787.805
788.216
792.368
792.970
793.888
802.523
805.940
808.499
814.045
820.470
826.869
829.717
830.528
837.914
842.206
843.981
848.901
856.869
864.000
867.621
883.554
888.045
902.744
908.390
912.425
914.864
917.366
940.592
961.784
966.637
974.826
976.467
982.087
982.357
983.021
984.331
988.466
990.885
991.976
998.749
1003.788
1005.958
1009.754
1011.200
1015.984
1028.895
1032.758
1035.448
1041.346
1053.798
1057.730
1078.832
1084.115
1087.876
1098.380
1105.570
1106.228
1109.426
1111.469
1115.493
1116.056
1126.398
1132.158
1138.499
1158.712
1167.805
1167.857
1170.089
1172.809
1191.617
1236.285
1277.271
1296.379
1315.535
1340.840
1412.793
1450.009
1613.799
0
403.5
806.9
1210.4
1613.8
This site uses cookies.
Learn more here


OK