Cene prirodnog gasa

Домаћинства: Просечна цена природног гаса је 0.129 USD по kWh. Најнижа цена је 0.001 USD по kWh (Iran), а највиша цена је 0.483 USD по kWh (Holandija).

Посао: Просечна цена природног гаса износи 0.124 USD по kWh. Најнижа цена је 0.000 USD по kWh (Iran), а највиша цена је 0.451 USD по kWh (Holandija). У прорачунима користимо 1.000.000 kWh годишње потрошње.

Преузмите најновије цене природног гаса (март 2023) овде.
Cene prirodnog gasa za domaćinstva, септембар 2022
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.005
0.007
0.008
0.013
0.014
0.015
0.023
0.024
0.026
0.029
0.029
0.033
0.044
0.049
0.054
0.056
0.060
0.060
0.085
0.086
0.087
0.087
0.089
0.111
0.115
0.132
0.143
0.155
0.161
0.182
0.185
0.193
0.214
0.214
0.225
0.236
0.258
0.258
0.279
0.286
0.322
0.388
0.419
0.483
0
0.1
0.2
0.4
0.48
This site uses cookies.
Learn more here


OK