Cene prirodnog gasa

Домаћинства: Просечна цена природног гаса је 0.086 USD по kWh. Најнижа цена је 0.001 USD по kWh (Iran), а највиша цена је 0.228 USD по kWh (Brazil).

Посао: Просечна цена природног гаса износи 0.072 USD по kWh. Најнижа цена је 0.000 USD по kWh (Iran), а највиша цена је 0.191 USD по kWh (Slovačka). У прорачунима користимо 1.000.000 kWh годишње потрошње.

Преузмите најновије цене природног гаса (март 2024) овде.
Cene prirodnog gasa za domaćinstva, септембар 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.005
0.007
0.008
0.013
0.014
0.014
0.015
0.022
0.025
0.028
0.029
0.038
0.039
0.042
0.055
0.058
0.061
0.063
0.063
0.065
0.068
0.075
0.078
0.094
0.094
0.097
0.102
0.104
0.106
0.106
0.120
0.124
0.126
0.129
0.139
0.145
0.156
0.160
0.161
0.176
0.179
0.185
0.201
0.218
0.228
0
0.1
0.1
0.2
0.23
This site uses cookies.
Learn more here


OK