Cene prirodnog gasa

Домаћинства: Просечна цена природног гаса је 0.104 USD по kWh. Најнижа цена је 0.001 USD по kWh (Iran), а највиша цена је 0.435 USD по kWh (Švedska).

Посао: Просечна цена природног гаса износи 0.089 USD по kWh. Најнижа цена је 0.000 USD по kWh (Iran), а највиша цена је 0.274 USD по kWh (Italija). У прорачунима користимо 1.000.000 kWh годишње потрошње.

Преузмите најновије цене природног гаса (септембар 2023) овде.
Cene prirodnog gasa za domaćinstva, март 2023
(kWh, U.S. Dollar)
0.001
0.003
0.005
0.007
0.012
0.013
0.014
0.015
0.016
0.024
0.025
0.029
0.029
0.039
0.044
0.050
0.060
0.060
0.061
0.064
0.064
0.066
0.077
0.089
0.092
0.094
0.103
0.118
0.122
0.126
0.140
0.144
0.148
0.156
0.173
0.176
0.177
0.177
0.179
0.184
0.187
0.190
0.208
0.221
0.238
0.243
0.435
0
0.1
0.2
0.3
0.44
This site uses cookies.
Learn more here


OK