Butan Cene dizela, litar, 27-maj-2024

Butan Cene dizela
Litar Galon
 INR 69.210 261.988
 USD 0.832 3.149
 EUR 0.766 2.900
Butan: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 69.21 (Indian Rupee). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 103.76 Indian Rupee. Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene dizela, 27-maj-2024
(litar, Indian Rupee)
0.347
0.476
2.578
17.481
17.943
19.498
23.572
25.513
31.194
38.114
39.157
39.500
39.738
44.864
46.842
52.804
54.128
54.547
54.706
55.773
58.938
60.565
60.864
61.396
65.463
68.926
69.210
69.549
69.671
71.297
71.992
72.765
73.960
74.932
75.946
76.625
79.414
80.121
80.128
80.229
81.210
81.782
81.915
81.990
82.020
82.495
82.745
83.287
83.292
83.492
84.197
85.626
86.272
88.131
89.730
90.774
91.162
91.552
91.845
91.914
93.143
93.475
94.800
95.858
95.892
96.375
96.510
96.593
96.711
97.068
97.695
97.812
98.620
98.662
98.880
99.032
99.203
99.649
100.428
101.029
101.118
101.175
102.085
102.372
102.881
103.865
104.038
104.182
104.282
104.500
104.777
105.492
105.774
107.289
107.451
107.786
107.928
109.305
110.391
111.205
111.763
111.849
112.240
113.512
113.769
114.356
114.846
115.629
116.104
116.214
116.270
116.314
116.569
117.291
118.582
118.789
119.332
120.529
121.530
121.583
122.356
126.850
127.372
129.227
129.605
131.313
131.909
132.069
132.954
133.515
135.240
136.134
137.403
137.887
138.125
139.748
140.109
140.852
140.922
140.945
141.012
141.809
143.190
143.831
144.445
144.925
147.697
148.058
153.433
153.478
154.382
154.653
155.000
155.954
156.921
157.060
158.095
161.709
165.108
165.606
165.869
174.533
177.518
179.643
186.450
190.606
192.527
254.579
0
63.6
127.3
190.9
254.58
This site uses cookies.
Learn more here


OK