Monako Cene dizela, litar, 27-maj-2024

Monako Cene dizela
Litar Galon
 EUR 2.110 7.987
 USD 2.291 8.672
Monako: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 2.11 (Euro). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 1.15 Euro. Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene dizela, 27-maj-2024
(litar, Euro)
0.004
0.005
0.029
0.194
0.199
0.216
0.261
0.282
0.345
0.422
0.433
0.437
0.440
0.497
0.519
0.585
0.599
0.604
0.606
0.617
0.652
0.670
0.674
0.680
0.725
0.763
0.766
0.770
0.771
0.789
0.797
0.806
0.819
0.829
0.841
0.848
0.879
0.887
0.887
0.888
0.899
0.905
0.907
0.908
0.908
0.913
0.916
0.922
0.922
0.924
0.932
0.948
0.955
0.976
0.993
1.005
1.009
1.013
1.017
1.017
1.031
1.035
1.049
1.061
1.062
1.067
1.068
1.069
1.071
1.075
1.081
1.083
1.092
1.092
1.095
1.096
1.098
1.103
1.112
1.118
1.119
1.120
1.130
1.133
1.139
1.150
1.152
1.153
1.154
1.157
1.160
1.168
1.171
1.188
1.189
1.193
1.195
1.210
1.222
1.231
1.237
1.238
1.242
1.257
1.259
1.266
1.271
1.280
1.285
1.286
1.287
1.288
1.290
1.298
1.313
1.315
1.321
1.334
1.345
1.346
1.354
1.404
1.410
1.431
1.435
1.454
1.460
1.462
1.472
1.478
1.497
1.507
1.521
1.526
1.529
1.547
1.551
1.559
1.560
1.560
1.561
1.570
1.585
1.592
1.599
1.604
1.635
1.639
1.699
1.699
1.709
1.712
1.716
1.726
1.737
1.739
1.750
1.790
1.828
1.833
1.836
1.932
1.965
1.989
2.064
2.110
2.131
2.818
0
0.7
1.4
2.1
2.82
This site uses cookies.
Learn more here


OK