Bangladeš Cene dizela, litar, 18-septembar-2023

Bangladeš Cene dizela
Litar Galon
 BDT 109.000 412.610
 USD 0.993 3.759
 EUR 0.930 3.520
Bangladeš: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 109 (Bangladeshi Taka). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 142.87 Bangladeshi Taka. Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene dizela, 18-septembar-2023
(litar, Bangladeshi Taka)
0.457
0.628
3.383
17.837
21.941
23.221
29.291
40.872
42.282
50.234
50.730
51.639
52.402
59.115
61.783
66.987
67.338
70.498
71.401
73.538
76.874
87.108
91.287
91.621
96.810
99.332
101.577
102.593
104.711
104.760
104.878
105.664
106.129
107.386
108.073
108.441
109.000
109.178
113.295
113.364
114.882
115.096
115.219
115.291
115.537
116.598
117.155
117.166
118.314
119.413
119.619
119.737
120.283
120.733
120.819
121.687
121.920
122.540
123.169
123.871
125.204
126.512
128.153
128.376
128.656
128.876
129.639
130.030
131.273
131.274
131.346
132.477
132.807
132.937
133.127
133.424
134.303
134.519
135.019
135.042
135.382
136.151
137.455
137.515
138.619
139.122
141.635
141.799
142.647
142.762
142.924
143.002
144.694
145.137
145.433
145.436
145.866
146.091
151.299
151.612
151.688
152.142
152.655
153.448
153.640
154.538
154.899
156.001
156.742
158.619
158.965
159.234
161.094
162.489
163.982
165.748
166.183
167.287
167.583
168.575
171.693
175.080
176.956
179.471
181.066
184.285
185.159
186.771
187.268
187.385
191.273
191.480
192.893
193.130
195.659
195.911
196.760
197.727
197.839
198.401
198.636
203.909
204.408
206.417
206.434
210.472
210.864
212.698
213.126
215.072
215.702
216.097
217.386
226.105
226.623
227.136
228.870
229.280
230.277
230.869
239.769
241.642
251.787
254.785
255.248
259.121
321.289
0
80.3
160.6
241
321.29
This site uses cookies.
Learn more here


OK