Svazilend Cene dizela, litar, 04-decembar-2023

Svazilend Cene dizela
Litar Galon
 SZL 23.400 88.579
 USD 1.257 4.758
 EUR 1.160 4.391
Svazilend: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 23.4 (Swaziland Lilangeni). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 23.87 Swaziland Lilangeni. Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene dizela, 04-decembar-2023
(litar, Swaziland Lilangeni)
0.078
0.106
0.580
3.031
3.721
4.012
4.965
6.928
7.191
8.562
8.603
8.758
8.890
10.021
10.479
11.207
11.685
12.104
12.472
13.096
13.182
13.324
14.605
14.882
15.645
15.803
15.975
16.165
17.155
17.252
17.701
17.722
17.873
18.260
18.286
18.435
18.481
18.516
18.648
18.766
18.807
19.177
19.180
19.428
19.437
19.463
19.540
19.597
19.675
19.780
19.913
20.049
20.117
20.264
20.334
20.387
20.834
20.867
20.901
21.460
21.675
21.745
21.850
21.872
22.122
22.131
22.140
22.191
22.193
22.251
22.311
22.409
22.555
22.736
22.842
22.913
23.000
23.034
23.338
23.379
23.390
23.400
23.408
23.551
23.735
23.744
23.961
23.966
24.172
24.199
24.400
24.444
24.539
24.673
24.766
24.882
24.945
24.982
24.996
25.110
25.433
25.488
25.580
25.621
25.846
25.952
26.320
26.582
26.645
26.754
26.910
26.980
27.400
27.616
27.654
27.707
28.081
28.235
28.371
28.922
29.281
29.426
29.461
29.643
30.205
30.227
30.328
30.692
30.790
31.026
31.215
31.237
31.265
31.421
31.770
31.861
32.038
32.123
32.299
32.405
32.688
32.993
33.333
33.932
33.992
34.220
34.384
34.704
35.030
35.067
35.440
35.672
35.736
35.958
36.065
36.116
36.228
37.658
39.160
39.843
40.767
41.607
41.614
41.792
42.415
42.548
54.052
0
13.5
27
40.5
54.05
This site uses cookies.
Learn more here


OK