Svazilend Cene dizela, litar, 29-maj-2023

Svazilend Cene dizela
Litar Galon
 SZL 22.000 83.279
 USD 1.116 4.225
 EUR 1.040 3.937
Svazilend: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 22 (Swaziland Lilangeni). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 23.54 Swaziland Lilangeni. Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene dizela, 29-maj-2023
(litar, Swaziland Lilangeni)
0.082
0.113
0.613
3.942
4.182
4.709
5.263
7.371
7.616
9.112
9.209
9.275
9.410
10.619
10.634
11.099
12.570
12.809
13.209
14.037
14.071
14.286
14.382
14.640
15.212
16.509
16.764
16.807
16.892
17.253
17.469
17.481
17.504
17.791
18.181
18.432
18.436
18.478
18.665
18.684
18.684
18.737
18.868
19.050
19.073
19.119
19.274
19.459
19.863
19.943
20.011
20.034
20.200
20.218
20.488
20.681
20.695
20.882
21.010
21.043
21.108
21.191
21.272
21.295
21.475
21.534
21.686
21.759
21.923
21.965
22.000
22.244
22.284
22.332
22.379
22.405
22.489
22.799
23.019
23.098
23.170
23.174
23.201
23.222
23.290
23.306
23.346
23.373
23.595
23.719
23.927
24.055
24.100
24.113
24.255
24.256
24.280
24.298
24.657
24.779
24.898
25.069
25.572
25.589
25.600
25.899
26.035
26.155
26.155
26.341
26.361
26.388
26.474
26.489
26.849
27.343
27.758
27.781
27.811
28.351
28.359
28.896
28.952
29.041
29.239
29.252
29.425
29.430
29.912
29.916
30.128
30.361
30.466
30.551
30.890
30.936
31.460
31.482
31.715
31.724
31.863
32.096
32.868
32.921
33.229
33.315
33.389
33.598
33.823
33.997
34.559
34.615
35.121
35.163
35.379
35.659
35.932
36.715
36.866
36.911
37.935
39.105
41.124
43.415
43.709
46.767
52.704
0
13.2
26.4
39.5
52.7
This site uses cookies.
Learn more here


OK