Bahami Cene dizela, litar, 27-maj-2024

Bahami Cene dizela
Litar Galon
 BSD 1.379 5.220
 USD 1.380 5.224
 EUR 1.271 4.811
Bahami: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 1.379 (Bahamian Dollar). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 1.25 Bahamian Dollar. Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene dizela, 27-maj-2024
(litar, Bahamian Dollar)
0.004
0.006
0.031
0.210
0.215
0.234
0.283
0.306
0.375
0.458
0.470
0.474
0.477
0.539
0.562
0.634
0.650
0.655
0.657
0.670
0.708
0.727
0.731
0.737
0.786
0.828
0.831
0.835
0.837
0.856
0.864
0.874
0.888
0.900
0.912
0.920
0.954
0.962
0.962
0.963
0.975
0.982
0.984
0.984
0.985
0.991
0.994
1.000
1.000
1.003
1.011
1.028
1.036
1.058
1.077
1.090
1.095
1.099
1.103
1.104
1.118
1.122
1.138
1.151
1.151
1.157
1.159
1.160
1.161
1.166
1.173
1.174
1.184
1.185
1.187
1.189
1.191
1.196
1.206
1.213
1.214
1.215
1.226
1.229
1.235
1.247
1.249
1.251
1.252
1.255
1.258
1.267
1.270
1.288
1.290
1.294
1.296
1.312
1.325
1.335
1.342
1.343
1.348
1.363
1.366
1.373
1.379
1.388
1.394
1.395
1.396
1.397
1.400
1.408
1.424
1.426
1.433
1.447
1.459
1.460
1.469
1.523
1.529
1.552
1.556
1.577
1.584
1.586
1.596
1.603
1.624
1.635
1.650
1.656
1.658
1.678
1.682
1.691
1.692
1.692
1.693
1.703
1.719
1.727
1.734
1.740
1.773
1.778
1.842
1.843
1.854
1.857
1.861
1.873
1.884
1.886
1.898
1.942
1.982
1.988
1.992
2.096
2.131
2.157
2.239
2.289
2.312
3.057
0
0.8
1.5
2.3
3.06
This site uses cookies.
Learn more here


OK