Lihtenštajn Cene dizela, litar, 10-jun-2024

Lihtenštajn Cene dizela
Litar Galon
 CHF 1.930 7.306
 USD 2.153 8.150
 EUR 2.000 7.571
Lihtenštajn: Koristimo istorijske podatke o ceni dizela u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama dizela. Na osnovu tih ocena cena dizela je 1.93 (Swiss Franc). Poređenja radi, prosečna cena dizela u svetu u ovom periodu je 1.10 Swiss Franc. Na grafikonu prikazujemo cenu dizela u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene dizela, 10-jun-2024
(litar, Swiss Franc)
0.004
0.005
0.028
0.188
0.193
0.210
0.256
0.275
0.336
0.408
0.422
0.426
0.428
0.483
0.505
0.553
0.580
0.584
0.588
0.601
0.637
0.648
0.658
0.661
0.692
0.703
0.724
0.737
0.742
0.749
0.758
0.758
0.759
0.777
0.801
0.805
0.810
0.818
0.823
0.838
0.843
0.844
0.863
0.863
0.864
0.865
0.866
0.868
0.871
0.877
0.882
0.885
0.888
0.893
0.916
0.923
0.938
0.946
0.948
0.979
0.981
0.982
0.992
0.997
1.003
1.020
1.027
1.029
1.030
1.033
1.035
1.036
1.049
1.051
1.052
1.053
1.054
1.055
1.056
1.061
1.067
1.067
1.072
1.073
1.074
1.074
1.083
1.089
1.090
1.108
1.110
1.110
1.114
1.118
1.122
1.126
1.126
1.130
1.168
1.174
1.176
1.204
1.210
1.215
1.216
1.216
1.223
1.223
1.227
1.228
1.231
1.236
1.244
1.249
1.249
1.250
1.253
1.260
1.280
1.283
1.290
1.359
1.361
1.367
1.369
1.396
1.405
1.409
1.412
1.415
1.443
1.445
1.457
1.463
1.470
1.477
1.482
1.483
1.498
1.500
1.503
1.510
1.527
1.527
1.534
1.543
1.553
1.569
1.605
1.615
1.639
1.640
1.641
1.644
1.645
1.659
1.679
1.720
1.735
1.748
1.755
1.759
1.927
1.930
1.982
2.033
2.036
2.742
0
0.7
1.4
2.1
2.74
This site uses cookies.
Learn more here


OK