Venecuela Cene benzina, litar, 17-januar-2022

Venecuela Cene benzina
Litar Galon
 VEF 0.100 0.379
 USD 0.025 0.095
 EUR 0.022 0.083
Venecuela: Koristimo istorijske podatke o ceni benzina u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama benzina. Na osnovu tih ocena, cena benzina je 0.1 (Venezuelan Bolivar). Poređenja radi, prosečna cena benzina u svetu u ovom periodu je 4.93 Venezuelan Bolivar. Na grafikonu prikazujemo cenu benzina u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *.
Cene benzina, 17-januar-2022
(litar, Venezuelan Bolivar)
0.100
0.205
1.193
1.263
1.317
1.390
1.601
1.717
1.872
1.960
2.056
2.122
2.171
2.307
2.353
2.355
2.385
2.483
2.484
2.554
2.575
2.695
2.705
2.755
2.905
3.020
3.042
3.239
3.249
3.282
3.330
3.360
3.390
3.502
3.515
3.518
3.525
3.606
3.620
3.674
3.711
3.712
3.786
3.880
3.888
3.888
3.890
3.906
3.991
4.064
4.067
4.089
4.089
4.116
4.137
4.143
4.192
4.204
4.211
4.224
4.251
4.281
4.281
4.326
4.335
4.380
4.385
4.412
4.425
4.455
4.462
4.482
4.484
4.497
4.502
4.544
4.564
4.581
4.608
4.641
4.648
4.671
4.681
4.686
4.720
4.791
4.813
4.819
4.842
4.849
4.884
4.910
4.925
5.004
5.040
5.085
5.124
5.133
5.139
5.157
5.161
5.183
5.210
5.222
5.268
5.282
5.395
5.438
5.450
5.510
5.541
5.580
5.582
5.606
5.621
5.671
5.713
5.768
6.020
6.032
6.033
6.114
6.120
6.121
6.146
6.196
6.299
6.320
6.470
6.479
6.502
6.531
6.600
6.608
6.711
6.726
6.730
6.793
6.812
6.830
6.862
6.864
7.065
7.190
7.221
7.346
7.359
7.483
7.551
7.552
7.583
7.657
7.779
7.793
7.909
7.947
7.993
8.004
8.080
8.112
8.241
8.353
8.423
8.463
8.486
8.905
9.066
10.470
0
2.6
5.2
7.9
10.47
This site uses cookies.
Learn more here


OK