Haiti Cene benzina, litar, 20-mart-2023

Haiti Cene benzina
Litar Galon
 HTG 150.578 569.999
 USD 0.973 3.683
 EUR 0.903 3.418
Haiti: Koristimo istorijske podatke o ceni benzina u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama benzina. Na osnovu tih ocena, cena benzina je 150.578 (Haitian Gourde). Poređenja radi, prosečna cena benzina u svetu u ovom periodu je 202.90 Haitian Gourde. Na grafikonu prikazujemo cenu benzina u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *.
Cene benzina, 20-mart-2023
(litar, Haitian Gourde)
2.453
4.831
8.269
49.066
52.497
53.021
57.592
66.467
70.956
71.302
79.579
82.105
83.907
88.683
89.286
91.062
91.328
96.000
96.099
98.148
103.384
107.081
124.942
125.183
133.470
139.270
142.067
146.406
147.266
149.523
149.654
150.578
152.768
153.316
153.397
153.894
154.302
155.114
155.740
158.050
158.742
160.550
162.268
162.791
162.917
163.865
164.469
165.340
167.048
169.133
169.694
169.760
172.450
173.035
173.358
176.207
176.766
177.560
177.691
178.058
182.266
182.270
184.513
185.690
186.693
186.754
187.032
188.114
188.119
188.547
189.286
190.364
191.295
192.573
194.952
195.054
196.350
196.435
198.242
199.857
204.103
204.688
205.638
206.008
207.311
207.365
208.520
210.197
210.717
211.027
212.003
212.432
212.521
214.231
214.490
214.900
215.934
216.214
216.545
216.845
218.153
218.244
219.180
219.349
220.284
221.550
222.867
223.313
223.378
224.817
225.290
228.712
234.047
234.394
236.311
237.834
241.960
242.785
243.273
244.441
245.216
246.803
247.549
248.383
251.221
251.384
251.600
251.825
254.384
258.593
260.130
260.377
260.552
261.052
261.719
263.354
266.265
268.220
270.154
275.555
276.222
277.476
277.753
278.889
281.556
283.509
284.244
288.171
288.179
289.058
293.371
297.056
301.727
302.572
305.894
306.900
308.362
314.096
315.415
316.063
319.897
330.353
330.682
335.039
339.068
355.593
404.616
455.695
0
113.9
227.8
341.8
455.69
This site uses cookies.
Learn more here


OK