Haiti Cene benzina, litar, 21-jun-2021

Haiti Cene benzina
Litar Galon
 HTG 53.099 201.001
 USD 0.579 2.192
 EUR 0.487 1.843
Haiti: Koristimo istorijske podatke o ceni benzina u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama benzina. Na osnovu tih ocena, cena benzina je 53.099 (Haitian Gourde). Poređenja radi, prosečna cena benzina u svetu u ovom periodu je 107.34 Haitian Gourde. Na grafikonu prikazujemo cenu benzina u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *.
Cene benzina, 21-jun-2021
(litar, Haitian Gourde)
1.833
5.956
22.839
31.458
31.953
37.447
39.234
40.707
45.152
45.285
47.174
47.821
48.605
49.791
50.597
51.051
51.195
53.099
53.906
54.033
54.808
56.633
56.936
58.008
60.620
61.840
61.944
64.429
64.810
67.579
68.100
70.578
71.359
71.565
75.928
77.648
79.452
81.356
81.382
81.455
82.695
82.746
84.014
84.014
84.138
84.161
84.600
84.663
84.685
84.764
84.845
86.177
87.189
88.224
88.365
89.001
90.672
91.921
92.039
92.585
92.735
93.286
94.913
95.416
95.496
95.536
96.204
96.321
96.705
98.218
98.642
99.280
99.283
99.724
100.651
101.048
102.315
102.315
102.320
103.278
103.406
103.761
103.818
103.841
104.307
104.677
104.810
105.206
106.098
107.220
107.806
108.113
108.778
109.540
109.906
109.969
110.044
111.299
111.631
113.061
113.066
114.959
115.027
115.059
115.421
118.895
119.127
119.592
121.432
122.734
123.104
123.770
123.990
125.871
127.435
128.557
128.933
129.047
129.843
130.318
130.547
132.017
132.353
133.457
133.862
134.098
136.172
136.913
138.245
138.855
139.299
140.375
143.809
144.279
145.010
145.119
145.461
146.210
148.953
149.376
149.483
149.510
155.482
155.593
158.097
159.521
161.515
161.715
162.686
164.868
166.941
167.144
167.923
174.860
175.605
176.292
177.736
177.743
177.961
177.961
178.483
178.725
179.931
188.055
194.983
199.638
229.428
0
57.4
114.7
172.1
229.43
This site uses cookies.
Learn more here


OK