Paragvaj Cene benzina, litar, 29-maj-2023

Paragvaj Cene benzina
Litar Galon
 PYG 7,400.000 28,012.034
 USD 1.026 3.884
 EUR 0.956 3.619
Paragvaj: Koristimo istorijske podatke o ceni benzina u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama benzina. Na osnovu tih ocena, cena benzina je 7400 (Paraguayan Guarani). Poređenja radi, prosečna cena benzina u svetu u ovom periodu je 9228.85 Paraguayan Guarani. Na grafikonu prikazujemo cenu benzina u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *. На графикону су цене за земље означене са * ажуриране на недељнику. Цене осталиһ земаља се ажурирају месечно, јер су ове земље регулисале тржишта горива, а цене се не мењају често.
Cene benzina, 29-maj-2023
(litar, Paraguayan Guarani)
30.056
206.344
224.256
2042.773
2425.200
2463.078
2684.749
3097.210
3213.680
3487.874
3826.586
3907.376
3966.824
4129.896
4161.099
4243.263
4478.190
4482.025
4573.484
4669.849
4980.047
5052.035
5330.940
5577.895
5896.961
6001.536
6043.611
6106.911
6325.539
6745.990
6805.478
6814.156
6821.147
6847.198
7141.486
7171.920
7239.174
7298.526
7303.753
7319.879
7348.025
7358.779
7394.227
7400.000
7409.272
7444.384
7497.887
7524.602
7527.073
7532.336
7612.478
7642.709
7648.549
7657.728
7667.375
7715.118
7850.788
7881.198
8035.005
8098.682
8230.610
8237.036
8238.274
8262.183
8313.490
8320.400
8369.609
8408.267
8422.889
8455.218
8616.999
8674.512
8702.332
8707.765
8756.914
8803.128
8851.163
8866.919
8980.145
8988.536
9089.073
9089.671
9364.792
9448.508
9518.020
9537.132
9544.208
9561.163
9579.914
9582.782
9612.516
9659.344
9661.107
9664.212
9689.069
9711.278
9748.316
9835.170
9839.568
9869.963
9927.712
9971.919
9994.312
10007.242
10127.537
10169.663
10182.440
10205.314
10207.809
10234.346
10251.199
10273.328
10375.943
10677.929
10685.672
10688.412
10759.398
10770.848
11031.747
11095.875
11174.318
11227.699
11233.525
11297.285
11336.105
11537.429
11590.619
11640.434
11730.237
11757.324
11887.964
12002.023
12007.924
12156.888
12161.203
12203.348
12238.967
12265.294
12269.709
12296.267
12643.982
12824.830
12993.158
13031.874
13112.773
13145.408
13155.766
13209.969
13366.454
13659.856
13670.572
13737.330
13782.969
13976.550
13992.036
14005.764
14102.765
14294.023
14318.190
14441.144
14836.050
14976.888
15143.280
15159.587
15345.341
16074.968
16198.018
21397.102
0
5349.3
10698.6
16047.8
21397.1
This site uses cookies.
Learn more here


OK