Lihtenštajn Cene benzina, litar, 18-oktobar-2021

Lihtenštajn Cene benzina
Litar Galon
 CHF 1.789 6.772
 USD 1.937 7.332
 EUR 1.668 6.314
Lihtenštajn: Koristimo istorijske podatke o ceni benzina u zemlji. Podaci se ažuriraju prema tekućoj kursnoj listi i međunarodnim cenama benzina. Na osnovu tih ocena, cena benzina je 1.789 (Swiss Franc). Poređenja radi, prosečna cena benzina u svetu u ovom periodu je 1.13 Swiss Franc. Na grafikonu prikazujemo cenu benzina u državi u odnosu na ostale zemlje. Zemlje za koje raspolažemo zvaničnim podacima obeležene su sa *.
Cene benzina, 18-oktobar-2021
(litar, Swiss Franc)
0.037
0.055
0.213
0.247
0.310
0.322
0.371
0.404
0.426
0.427
0.454
0.475
0.488
0.490
0.500
0.520
0.543
0.543
0.563
0.574
0.574
0.610
0.626
0.636
0.651
0.669
0.674
0.686
0.688
0.736
0.744
0.748
0.764
0.782
0.787
0.790
0.792
0.827
0.831
0.846
0.848
0.848
0.852
0.857
0.871
0.876
0.897
0.898
0.903
0.906
0.907
0.909
0.916
0.921
0.922
0.941
0.946
0.946
0.952
0.960
0.960
0.961
0.975
0.977
0.988
0.997
1.002
1.006
1.007
1.007
1.012
1.023
1.028
1.046
1.046
1.047
1.049
1.059
1.061
1.075
1.080
1.080
1.082
1.086
1.087
1.087
1.092
1.096
1.099
1.100
1.104
1.109
1.109
1.110
1.130
1.130
1.139
1.149
1.150
1.165
1.169
1.202
1.217
1.226
1.242
1.259
1.269
1.271
1.289
1.292
1.295
1.300
1.312
1.320
1.331
1.369
1.371
1.372
1.377
1.381
1.382
1.391
1.402
1.424
1.431
1.437
1.437
1.459
1.487
1.500
1.501
1.507
1.512
1.534
1.543
1.544
1.550
1.568
1.584
1.587
1.594
1.596
1.648
1.690
1.698
1.709
1.710
1.716
1.730
1.759
1.763
1.784
1.787
1.789
1.808
1.849
1.866
1.867
1.880
1.885
1.894
1.898
1.906
1.941
1.959
2.051
2.078
2.422
0
0.6
1.2
1.8
2.42
This site uses cookies.
Learn more here


OK